Saraswathi Shaarada Maayee Raag: Shuddha Saarang ; Taal: Keharva (8 beats) Saraswathi Namasthubyam Varadhe Kaamaroopinim Vidyaarambam Karishyaami Siddhir Bhavathumesadha Saraswathi Shaarada Maayee Vidya Dhaayee Dhayaani Dhukha Harani Jagatha Janani Jwaala Mukhee Maatha ... (Saraswathi) Kheeje Krupa Drushti Sevaka Para Apni Naaraayanee Swetha Swetha Vasana Kamalaasani Swetha Swetha Ashwini Hara Paarvathi Maayee ... (Saraswathi)