maargazhi thingaL

maargazhith thingaL madhi niRaindha nannaaLaal

neeraadap pOdhuveer pOdhuminO nErizhaiyeer

seer malgum aayppaadic celvac ciRumeergaaL

koorvEl kodunthozhilan nandhagOpan kumaran

Eraarndha kaNNi yasOdhai iLam singam

kaar mEnic cen kaN kadhir madhiyam pOl mugaththaan

naaraayaNanE namakkE paRai tharuvaan

paarOr pugazhap padindhElOr embaavaay.