Gaja Vadana Beduve

Raag: Bhoopaali (Carnatic: Mohanam); Taal: Keharva (8 beats)

Shuklaam Baradaram Vishnum
Sashivarnam Chathur Bhujam
Prasanna Vadanam Dyaaye
Sarva Vignopa Shanthaye

Gaja Vadana Beduve Gowri Thanaya
Trijaga Vanditane Sujanara Porevane (Gaja)

Pashankusha Dhara Parama Pavithra
Mooshika Vahana Muni Jana Prema (Gaja)

Modhadhi Ninnaya Padhava Thoro
Sadhu Vandhi Thane Aadhara Dindhali
Sarasijanabha Sri Purandara Vitalana
Nirutane Nayuvante Dhaya Maado (Gaja)
Sorry, your browser doesn't support the embedding of multimedia.